خدمات مالیاتی

ارائه خدمات مالیاتی

یکی از مهم ترین خدمات حسابداری، خدمات مالیاتی می باشد. اجرای خدمات حسابداری لازمه بقای یک واحد تجاری می باشد و میتوان ارائه خدمات حسابداری مالیاتی را یکی از حساس ترین وکاربردی ترین نوع خدمات از زیر مجموعه خدمات حسابداری دانست، ارائه خدمات مالیاتی علاوه بر دانش حسابداری نیاز به تسلط بر قوانین مالیاتی و همینطور قوانین مرتبط دارد و کوچکترین اشتباه در امور مالیاتی میتواند بزرگترین چالش هارا برای واحدتجاری به وجودآورد.

گروه مالی ایران نوین با اتکاء بر دانش و تجربه مدیران مالی و حقوقی خود علاوه بر ارائه خدماتی مالیاتی مفتخر به ارائه راهکار و مشاوره جهت رفع مشکلات مالیاتی می باشد.

گروه مالی ایران نوین مفتخر به ارائه خدمات مالیاتی، از قبیل:

1.تشکیل پرونده مالیاتی

2.مشاوره مالیاتی، ارائه راهکار و رویه ای مناسب

3.پیاده سازی نرم افزار حسابداری در راستای اهداف سازمانی با دید مالیاتی

4.اعزام حسابدار

5.تهیه و تنظیم گزارش مرتبط با سامانه معاملات فصلی (خرید و فروش فصلی) موضوع ماده169 ق.م.م

6.تهیه و تنظیم گزارش مالیات برارزش افزوده

7.مهندسی سود و تهیه و تنظیم صورت های مالی در راستای اهداف مالیاتی با در نظرگرفتن استانداردهای حسابداری توام با قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط

8.تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد سالانه

9.اظهارنامه حسابداری پیمانکاری

10.تحریردفاتر قانونی

11.حسابرسی عملکرد با دید مالیاتی

12.پیش بینی روند رسیدگی مالیاتی

13.حضور درجلسات رسیدگی

14.سهولت بخشیدن به روند رسیدگی مالیاتی می باشد.

 

مالیات به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود که از مودیان مالیاتی دریافت می گردد.

مالیات های غیر مستقیم از مصرف کننده نهایی دریافت گردیده و مودی فقط منتقل کننده مالیات می باشد،

مالیات های مستقیم از سود ویا درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت مستقیم دریافت شده و کاهنده سود و یا درآمد است.

 

انواع مالیات مستقیم عبارت است از:

  • مالیات بردرآمد،
  • مالیات بر حقوق
  • و…

 

دفاع مالیاتی

با توجه به فراگیر شدن قوانین مالیاتی و همچنین تمرکز دولت بردرآمد حاصل از مالیات وهمینطور حذف رسیدگی بصورت علی الرس و دسته بندی مودیان بسیاری از کارفرمایان نگران رسیدگی های مالیاتی وشرایط و ضوابط آن هستند.

علاوه برقوانین مالیاتی همراه با استانداردهای حسابداری برای ارائه خدمات مالیاتی نیازبوده که مشاوران بر سایر قوانین مرتبط هم، برای  پیش برد اهداف خود مسلط باشند.

قابل ذکر است که سایر قوانین مربوطه مانند قانون تجارت و قانون کار در زمان رسیدگی بسیار مورد نیاز و کاربردی بوده و عدم تسلط برقوانین ذکرشده می تواند رسیدگی را با چالش مواجه کند.

تعدد و تنوع قوانین و همچنین تفسیر متفاوت از متن یک ماده قانونی یکسان (حتی در میان ممیزان مالیاتی) باعث شده که در زمان رسیدگی مالیاتی بخصوص در هیئت های بدوی و تجدید نظر مشاوران مالیاتی به عنوان وکیل موعدی در زمان دفاع مالیاتی حضور داشته باشند، که این موضوع نیازمند تخصص و تجربۀ بالا می باشد.

استارت آپ هایی که بدون اطلاع از قوانین مالیاتی و بدون مشاوره مالیاتی وارد بازار کسب و کار میشوند، باتوجه به قوانین سختگیرانه و متعدد مالیاتی با اینکه روند رشد خوبی داشته ولی توانایی ادامه فعالیت را ندارند، زیرا عدم توجه به قوانین میتواند برای آنها مشکلاتی در زمینه امور مالیاتی ایجاد کند که باعث بازدارندگی میشود.

گروه مالی ایران نوین بهترن راهکارها و سریع ترین مسیرهارا در جهت توسعه و پیش برد اهداف به واحدهای تجاری ارائه می دهد.