خدمات مدیریتی

ارائه خدمات مدیریتی

گروه مالی ایران نوین با ارائه خدمات مدیریتی ( مدیریت مالی ) اشخاص حقیقی و حقوقی را در راستای اهداف سازمانی همراهی می نماید.
همکاری با ما باتوجه به تجربه و قدرت آنالیز ما مسیر رشد و توسعه را هموار می سازد.

ما با آنالیز بازارهای هدف و برنامه ریزی دقیق و هدفمند میتوانیم شرکت هارا در مسیر پیشبرد اهداف خود همراهی نماییم. ارزیابی، پیش بینی، برنامه ریزی، هموارسازی و رسیدن به اهداف کارما بوده که شما میتوانید از آن بهرمند شوید.

گروه مالی ایران نوین مفتخر به ارائه خدمات مالی از قبیل:

1.آنالیز صورت های مالی

2.آنالیز صورت جریان نقد و بررسی کیفیت سود

3.ارائه نسبت های مالی و آنالیز نسبت ها

4.ارائه گزارش های مدیریتی باتوجه به نیازهای مدیران، از قبیل: گزارش ریزهزینه ها به تفکیک، آنالیز سود ناخالص، آنالیز بهای تمام شده و…

5.اهرمی کردن واحد تجاری و تامین مالی

6.پیش بینی فروش و بودجه بندی مالی

و… 

مدیران برای تصمیم گیری های درون سازمانی نیاز به گزارش های بخصوصی از عملکرد واحد تجاری و پیش بینی آینده دارند که گروه مالی ایران نوین در سریع ترین زمان ممکن این نیازها را براورده کرده و باعث عملکرد بهتر مدیریت میشود.
ما با ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی میتوانم دیدشما را نسبت به مسائل تقویت کرده و موجب عملکرد بهتر شما شویم.
گروه مالی ایران نوین با کنترل و مدیریت بهترپارامترهای مالی از قبیل گردش نقدینگی در کسب سود آوری به واحدهای تجاری کمک می نماید.
خدمات مدیریتی (مدیریت مالی) جزء جداناپذیر از فعالیت های حسابداری بوده و بصورت مستقیم در موضوعات مهم مالی از قبیل موضوعات حسابرسی و رسیدگی مالیاتی تاثیر میگذارد.

 

مدیریت مالی

مدیریت مالی را می توان جزء ای از ارکان اصلی واحد تجاری در نظر گرفت که وظیفه اصلی آن حداکثر سازی سود واقعی و به حداکثر رساندن ثروت مالکان و سهامداران می باشد.
مدیران مالی ضمن نظارت بر درآمد و هزینه ها، دریافت و پرداخت های واحد تجاری را نیز کنترل می نمایند. زیرا در کشورهای تورمی مانند ایران استفاده از روش تعهدی در حسابداری میتواند به فرایند مالی آسیب رساند و درحالی که شرکت سود دهی بالایی دارد ولی با کمبود نقدینگی مواجه شود. به همین دلیل مدیران مالی بامدیریت نقدینگی و دریافت و پرداخت ها به فرایند مالی سهولت بخشیده و باعث ایجاد توسعه در راستای اهداف سازمانی می شوند.
گروه مالی ایران نوین با اتکاء بر مدیران متخصص و با تجربه خود میتواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در راستای خدمات مدیریتی، مالی و مالیاتی یاری نماید.

 

نسبت های مالی و انواع آن

نسب های مالی بصورت کلی به 5 قسمت تقسیم میشوند که عبارت انداز:

1.نسب های نقدینگی

2.نسب های فعالیت (کارایی)

3نسبت های اهرمی

4.نسبت های سودآوری (عملکرد)

5.نسبت های ارزش بازار